Cykl turniejów badmintona Le... Zajęcia dla dorosłych z Legi... Nabory do nowych grup trenin...

AKTUALNOŚCI

2020-11-24 14:58

Mikołajkowy Turniej Legia Badminton Schools Cup

Autor: Legia Badminton Schools

Zapraszamy na kolejny turniej z naszego cyklu - 5 grudnia, klub LAVO.

Drugi turniej dla dzieci z cyklu Legia Cup (L)
 
Szykuje się świetna Mikołajkowa zabawa z badmintonem!
 
ZGŁOSZENIA:
W turnieju badmintona organizowanym przez Legia Badminton Schools obowiązuje limit przyjmowanych zgłoszeń. Jedna osoba może zagrać maksymalnie w 2 kategoriach.
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: info@legiabadmintonschools.pl
W tytule proszę umieszczać datę i nawę turnieju zgodnie z ropiską powyżej. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia uczestnika oraz tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna.
UWAGA!!! W przypadku wycofania się z turnieju po terminie zgłoszeń osoba jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa w swojej kategorii/kategoriach lub do uregulowania należnego wpisowego.
 
SPRZĘT DO GRY:
Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet oraz zapewnia lotki nylonowe do gry.
 
NAGRODY:
Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni medalami. Dodatkowo w trakcie turnieju odbywa się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.
 
SĘDZIA TURNIEJU:
Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.
 
KATEGORIE WIEKOWE:
Gry pojedyncze chłopcy i dziewczynki zgrają razem w kategoriach wiekowych:
- U7,
- U9,
- U11,
- U13,
 
SYSTEM ROZGRYWEK:
- System rozgrywek zostanie stalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń,
– Aby dana gra/kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby.
- W kategorii U7, U9 i U11 systemem grupowo – pucharowych do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
- W kategorii U13 rozegrany będą gry systemem grupowo – pucharowym zgodnie z przepisami PZBad W przypadku dużej lub małej ilości zgłoszeń decyzją sędziego głównego system może ulec zmianie.
- Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.
 
SPRAWY TECHNICZNE:
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.
Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać rakietkę do gry w badminton oraz lotki
 
INNE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju (poniżej treść oświadczenia).
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
Start w turnieju równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z tym turniejem (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów).
Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty turnieju po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej organizatora: www.legiabadmintonschools.pl
Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 501 862 851

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA BADMINTON SCHOOLS
Zasięg Legia Badminton Schools

Liczba zawodników: 232

Liczba lokalizacji: 17

Liczba drużyn: 53

Legia Badminton Schools na YouTube