Cykl turniejów badmintona Le... Zajęcia dla dorosłych z Legi... Nabory do nowych grup trenin...

Turnieje

Legia Badminton Schools to nie tylko treningi ale również turnieje dla dzieci i dorosłych. Nasze turnieje to świetna zabawa, aktywnie spędzony czas, zdrowa rywalizacja, budowanie charakteru i super nagrody!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nowym cyklu turniejów organizowanych przez Legia Badminton Schools oraz Sekcję Badmintona Legii Warszawa w sezonie 2022/23!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych zawodników specjalnie dla nich stworzyliśmy własny cykl turniejów badmintona. Taka aktywność to idealny sposób na dobrą zabawę jak również świetny system motywacyjny do podnoszenia własnego poziomu. Cała zabawa odbywa się w duch FAIR PLAY oraz buduje pozytywne cechy charakteru dziecka. 

 

 

 

 

MIEJSCE ROZGRYWEK:

Klub LAVO. w miejscowości Józefosław przy ul. Geodetów 23E.

 

TERMINY LEGIA CUP:

- 13 maja 2023

- wiecej terminów już wkrótce. 

 

ZGŁOSZENIA:

W rozgrywkach LEGIA CUP obowiązuje limit przyjmowanych zgłoszeń W kategoriach wiekowych

dzieci: U9, U11, U13, U15

dorosłych: WS i MS

oraz w grach podwójnych w relacji dorosły + dziecko!

 

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres badminton@legia.pl

W tytule proszę umieszczać datę i nawę turnieju zgodnie z ropiską powyżej.  W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia uczestnika oraz tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna.

UWAGA!!! W przypadku wycofania się z turnieju po terminie zgłoszeń osoba jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa w swojej kategorii/kategoriach lub do uregulowania należnego wpisowego.

 

SPRZĘT DO GRY:

Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet oraz zapewnia lotki nylonowe do gry.

 

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom oraz drobny upominek (wręczany przy gorących brawach). Dodatkowo zawodnicy z miejsc 1-3 zostaną nagrodzeni medalami. 

 

SĘDZIA TURNIEJU:

Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- żacy młodsi : rocznik 2014 i młodsi - kategoria U9

- żacy: rocznik 2012 i młodsi - kategoria U11

- młodzik młodszy:rocznik 2010 i młodsi  BS_U13, GS_U13 

- młodzik: rocznik (2008-2009) BS_U15, GS_U15

- dorośli: 16+ (gra pojedyncza kobiet, gra pojedyncza mężczyzn)
- gra podwójna:(dorosły + dziecko, bez podziału na płeć i wiek)

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

- System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń,

– Aby dana gra/kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby.

- Turniej rozgrywamy systemem do dwóch wygranych setów, set do 15 pkt (15 pkt kończy set).

- Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.

 

SPRAWY TECHNICZNE:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.

Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać rakietkę do gry w badmintona. Lotki zapewnia organizator.

 

INNE:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.

Start w turnieju równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z tym turniejem (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów wraz z imieniem i nazwiskiem).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, miejsca i daty turnieju po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej organizatora: www.legiabadmintonschools.pl

 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 501 862 851

 

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA BADMINTON SCHOOLS
Zasięg Legia Badminton Schools

Liczba zawodników: 232

Liczba lokalizacji: 17

Liczba drużyn: 53

Legia Badminton Schools na YouTube