Cykl turniejów badmintona Le... Zajęcia dla dorosłych z Legi... Nabory do nowych grup trenin...

AKTUALNOŚCI

2020-02-10 19:12

Turniej badmintona dla dzieci i dorosłych

Autor: Legia Badminton Schools

1 marca największy turniej amatorów dla dzieci i dorosłych

Drodzy badmintoniści,

 

Legia Badminton Schools przy współpracy z Akademią Badmintona Warszawa ma przyjemność zaprosić wszystkich miłośników badmintona na wspaniały turniej!

Na 12 kortach w klubie LAVO. rozegrane zostaną kategorie dziecięce i dorosłych. Swoich sił można spróbować całymi rodzinami!

 

Dzięki partnerom i sponsorom eventu, rozlosowane zostana nagrody wśród wszystkich uczestników! Prezenty są wspaniałe i jest ich wiele!

 

To świetna okazja by aktywnie spędzić czas całą rodziną. 

 

 

ZGŁOSZENIA:

W turnieju badmintona organizowanym przez Legia Badminton Schools obowiązuje limit przyjmowanych zgłoszeń.

Jedna osoba może zagrać maksymalnie w 2 kategoriach.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: dnjck@wp.pl lub tel +48 501 862 851

(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, kategorię, tel. kontaktowy oraz rok urodzenia dziecka).

UWAGA!!!

W przypadku wycofania się z turnieju po terminie zgłoszeń osoba jest zobowiązana do znalezienia zastępstwa w swojej kategorii/kategoriach lub do uregulowania należnego wpisowego.

 

WPISOWE:

Opłata wpisowa jest płatna w dniu turnieju u organizatora turnieju.

Wysokość opłaty wpisowej:

  • 30 zł od osoby z grę pojedynczą,
  • 15 zł od osoby za grę podwójną

Sprzęt do gry:

Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet oraz zapewnia lotki nylonowe do gry.

 

NAGRODY:

Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 zostaną nagrodzeni medalami.

Dodatkowo w trakcie turnieju odbywa się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

 

SĘDZIA TURNIEJU:

Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

Gry pojedyncze chłopcy i dziewczynki  zgrają oddzielnie w kategoriach wiekowych (chyba że w danej kategorii nie uzbiera się odpowiednia liczba zawodników/czek wtedy łączymy w jedna grupę):

  • żacy młodsi : rocznik 2011 i młodsze BS_U9 i GS_U9
  • żacy: rocznik (2009-2010) BS_U11 i GS_U11
  • młodzik młodszy: rocznik (2007-2008) BS_U13, GS_U13 i D_U13 (gra podwójna w której udział może wsiąść każda osoba spełniająca kryteria wiekowe bez podziału na płeć) 
  • młodzik: rocznik (2006-2005) BS_U15, GS_U15 i D_U15 (gra podwójna w której udział może wsiąść każda osoba spełniająca kryteria wiekowe bez podziału na płeć) 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

– zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń.

– aby dana gra była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby

 

W kategorii Żaków Młodszych i Żaków rozegrane zostaną tylko gry pojedyncze systemem grupowo – pucharowych do dwóch wygranych setów do 15 pkt.

 

W kategorii Młodzików Młodszych, Młodzik rozegrane zostaną wszystkie gry systemem grupowo – pucharowym zgodnie z przepisami PZBad 

 

W przypadku dużej lub małej ilości zgłoszeń decyzją sędziego głównego system może ulec zmianie.

 

Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.

 

SPRAWY TECHNICZNE:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.

W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.

Każdy uczestnik turnieju winien posiadać rakietkę do gry w badminton oraz lotki

 

INNE:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju (poniżej treść oświadczenia).

 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.

 

Start w turnieju równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z tym turniejem (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów).

 

Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty turnieju po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie internetowej organizatora: www.legiabadmintonschools.pl

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 501 862 851

 

OŚWIADCZENIE:

(imię, nazwisko) ........................................................................, oświadczam, że:

  • stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w turnieju badmintona rozgrywanym dnia ..................................... oraz nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do udziału w turnieju. 
  • startuję na własną odpowiedzialność i jestem świadomy ryzyka związanego ze startem w zawodach.

 

 

Warszawa, data ...................................................................

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA BADMINTON SCHOOLS
Zasięg Legia Badminton Schools

Liczba zawodników: 232

Liczba lokalizacji: 17

Liczba drużyn: 53

Legia Badminton Schools na YouTube